Năm Thanh niên, tuổi trẻ khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng hành động vì an sinh xã hội.

Phong trào "3 trách nhiệm"

Phong trào "3 trách nhiệm"

 

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) tận tâm với công việc, gần gũi với người dân là mong muốn của toàn xã hội. Để góp phần thực hiện được điều này, Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng đã triển khai rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên ở tất cả các chi đoàn, Đoàn cơ sở phong trào “3 trách nhiệm” (giai đoạn 2010 - 2012) và lấy đó làm một trong những tiêu chí thi đua ở các cấp bộ Đoàn trực thuộc.

Phong trào “3 trách nhiệm” bao gồm các nội dung: trách nhiệm với công việc, trách nhiệm với người dân và trách nhiệm với bản thân.

Xây dựng hình ảnh người CBCC vì dân

Mục đích lớn nhất của phong trào “3 trách nhiệm” là góp phần xây dựng được đội ngũ CBCC thực sự vì dân. Theo đó, đặt ra yêu cầu cho các cơ sở Đoàn trực thuộc là người chủ động tham mưu với lãnh đạo đơn vị các giải pháp để xây dựng được đội ngũ CBCC trẻ làm việc hiệu quả, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ mới. Đặc biệt, nêu cao ý thức hết lòng phục vụ nhân dân với tinh thần “Trân trọng, đồng cảm, chia sẻ”.

Anh Nguyễn Trần Nhật Quang, Bí thư Chi đoàn Sở Thông tin-Truyền thông cho biết: “Việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” đã tạo ra không khí thi đua  trong ĐVTN toàn Sở; khích lệ anh em không ngừng vươn lên trong công tác, chuyên môn mà còn xây dựng được tác phong làm việc gần gũi, thân thiện với người dân. Qua đó, ý thức được trách nhiệm bản thân đối với sự phát triển chung của toàn đơn vị”. Với những nội dung cụ thể, sát với thực tế, phong trào “3 trách nhiệm” đã cụ thể hóa ý thức, trách nhiệm của mỗi người CBCC trong việc phục vụ dân. Đưa những nội dung đó đi sâu, đi sát vào từng công việc, hành động cụ thể mà mỗi người CBCC phải thực hiện, góp phần khơi dậy trong mỗi cán bộ trẻ ý thức “Mình vì mọi người”.

Ngoài hiệu quả giáo dục đoàn viên thanh niên, phong trào “3 trách nhiệm” đang từng bước góp phần nâng cao hiệu quả công việc tại nhiều cơ quan, đơn vị. Trong đó phải kể đến lĩnh vực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý Nhà nước. Nhiều năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” là mối quan tâm lớn của toàn xã hội. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức trẻ được bố trí đảm nhận nhiệm vụ tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đây là công việc cần sức trẻ để đảm nhận khối lượng và cường độ công việc cao, thường xuyên giao tiếp với các tầng lớp nhân dân, chính là môi trường tốt để CBCC rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ và trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân. Đây cũng là lực lượng nòng cốt, hỗ trợ đắc lực cho các cơ quan, đơn vị trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin và việc trao đổi thông tin, nghiệp vụ qua mạng, góp phần đẩy mạnh tốc độ và trình độ, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước.

Hiệu quả từ thực tế...

Đoàn khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 4.000 đoàn viên thanh niên, sinh hoạt tại 75 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. Đây là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang công tác tại các sở, ban, ngành, các cơ quan sự nghiệp của UBND thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Qua một năm triển khai, phong trào “3 trách nhiệm” đã từng bước thay đổi thái độ làm việc của nhiều ĐVTN. Ở nhiều đơn vị, chi đoàn đã vận động tốt lực lượng CBCC trẻ tham gia các hoạt động cải cách hành chính. Một số công trình, phần việc thanh niên gắn với cải cách hành chính được các cơ sở Đoàn đảm nhận và hoàn thành tốt như Chi đoàn Sở Thông tin - Truyền thông tham mưu xây dựng mô hình “Công sở không giấy”, Đoàn Cục Hải quan tham gia xây dựng chương trình “Thông quan điện tử”, Chi đoàn Sở Kế hoạch - Đầu tư tham gia triển khai chương trình “Đăng ký kinh doanh trực tuyến”, Chi đoàn Sở Nội vụ xây dựng chương trình “Đăng ký đặt chi nhánh”, văn phòng đại diện; đăng ký làm việc theo chính sách thu hút nguồn nhân lực; đăng ký tham gia chương trình đào tạo 100 tiến sĩ, thạc sĩ ở các cơ sở nước ngoài... thông qua ứng dụng  trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở, góp phần giảm thời gian đi lại của tổ chức, cá nhân... Một số đơn vị tham gia tích cực việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2000 vào một số lĩnh vực hành chính.

Từ hiệu quả của phong trào, công tác cán bộ được quan tâm hơn. Đoàn viên thanh niên được tham gia nhiều chương trình đào tạo như các lớp đào tạo chuyên môn, kiến thức quản lý Nhà nước, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học do các cơ quan, đơn vị và thành phố tổ chức. Qua đó nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ được nâng cao, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính hiện nay. Trong đó, đa số ứng viên của Đề án đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ ở các cơ sở nước ngoài là ĐVTN và đã được cử đi đào tạo.

Anh Trà Thanh Quang, Bí thư Đoàn khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng nói: “Trong qua trình phát triển của thành phố, đội ngũ CBCC trẻ đóng góp vai trò không nhỏ, là hạt nhân quan trọng trong quá trình thực hiện những cải cách trong việc quản lý hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Việc triển khai phong trào “3 trách nhiệm” không nằm ngoài mục tiêu xây dựng những tiêu chí cụ thể để từng CBCC dựa vào đó phấn đấu. Đồng thời, khẳng định lãnh đạo thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của tuổi trẻ đối với công cuộc cải cách hành chính nói riêng và yêu cầu hội nhập, phát triển của thành phố nói chung”.

Bài và ảnh: KHÁNH HÒA

 

Văn bản mới Văn bản hướng dẫn Tra cứu văn bản

Quảng cáo